Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta hyväksytty

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 28/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Samalla lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi ja asian käsittely päättyi. Pöytäkirja löytyy linkin takaa:https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Sivut/PTK_73+2017.aspx

Tämä tulee käytännössä tarkoittamaan mm. peuran metsästämisen sallimisen jousella (tarvittavien edellytysten kuten metsästysoikeus & ampumakokeen suorittamisen jälkeen).